Om lärlingsutbildningarna

Jobba samtidigt som du utbildar dig

En lärlingsutbildning passar dig som vill få yrkeserfarenhet samtidigt som du går i skolan. Du gör en stor del av din yrkesutbildning på en arbetsplats. En dag i veckan är du i skolan, övriga fyra dagar är du på din lärlingsplats. Det praktiska går sida vid sida med det teoretiska.

Utbildningarna som vi erbjuder är upp till 50 veckor. Under utbildningen läser du olika kurser inom den inriktning du valt.

På din lärlingsplats har du en handledare. Din yrkeslärare kommer regelbundet att besöka dig på arbetsplatsen. Yrkesläraren och handledaren sammarbetar, bland annat när det gäller att sätta betyg.

En lärlingsutbildning är ett bra sätt att lära sig ett yrke samtidigt som du knyter kontakt med en arbetsplats. Du lär känna arbetsplatsen och de som arbetar där lär känna dig.

På lärlingsutbildningen får du också lära dig om hur arbetslivet fungerar i stort och ser arbetslivets krav.

Orienteringskurs

Alla elever som söker till en lärlingsutbildning blir först kallade till en orienteringskurs på minst två veckor. Syftet med orienteringskursen är att du ska förstå om du har valt rätt och att vi har en möjlighet att göra en bedömning av dina förutsättningar att klara de krav i skolan och ute i arbetslivet.

Lärvux verksamhetsidé

Lärvux är till för vuxna personer med långsamt lärande som ska ges möjlighet att utveckla nya kunskaper och förmågor. Lärvux kännetecknas av ansvar och samverkan.

På skolans Facebooksida skriver vi om lediga platser på kurser och annat aktuellt. Sök: Lärvux.Stockholm

Information / Ansökan

För mer information om våra yrkesinriktade kurser, kontakta:

Studie- och yrkesvägledare / Lärlingssamordnare:
Pelle Järvinen Mobil: 08-508 332 49
per.lundgren.jarvinen@stockholm.se